Mjölkens historia

Mjölken har varit en viktig del för mänsklighetens överlevnad sedan långt tillbaka i tiden. Fortsätt läsa för att lära dig mer om mjölken och dess historia.

Mjölkens tidiga historia

Det är tack vare nomaderna som kom hit till Norden för omkring 6000 år sedan, vilket var på stenåldern, som vi här uppe började att dricka mjölk. Många levde då som bönder och hade kossor och oxar, men det var främst för att underlätta arbetsbördan. Kon användes också som avel för att föda fram fler kor. Det dröjde fram till att nomader från öster kom och introducerade konsten att dricka mjölk från kor. Men ute på kontinenten hade man druckit mjölk från kor redan i Mesopotamien som var en tidig civilisation som fanns i Mellanöstern för omkring 5000 år sedan.

Gårdar och fäbodar

Allt eftersom vi lärde oss att mjölka våra kor och andra djur så växte mjölkens popularitet. På medeltiden när vattnet kunde vara farligt att dricka, eftersom det spreds sjukdomar via smutsigt dricksvatten, blev mjölken en viktigare del för vår överlevnad. På 1700-talet togs mjölken hand om på gårdar där man hade kor. Dessa gårdar kan liknas vid de mejerigårdar som finns idag, förutom att man på den tiden hade något färre kossor som boskap än vad man har idag. Och man hade inte heller mjölkmaskiner som vi använder när vi idag mjölkar våra kor. Det var också på 1700-talet man tog mjölken från ladugården och började att hantera mjölken i egna utrymmen. Att förädla mjölk var något som främst kvinnor gjorde på den här tiden.

På somrarna kunde man skicka sina kor på grönbete till en fäbod. En fäbod är en enklare stuga som ligger en bit ifrån gården där boskapen annars lever och verkar. Oftast levde man bara i fäbodar på somrarna och bodde på gården under resten av året. Men det här var något som började att avverkas i slutet på 1800-talet och idag används de flesta kvarvarande fäbodar som fritidshus.

Industrialiseringen

En anledning till varför fäbodarna började avverkas var för att industrialiseringen var i full blom i slutet på 1800-talet. Det var nu som mejerier började att komma och man köpte mjölk från gårdar, men själva förädlingen av mjölken skedde, och sker än idag, på mejeriet. I samband med industrialiseringen utvecklades fler maskiner och metoder för att mjölka.